Digital Marketing

  • Home
  • Digital Marketing

#Series Facebook Ads: 6 định dạng quảng cáo hiệu quả nhất Marketers cần nắm rõ

Quảng cáo Facebook, từ những định dạng hình ảnh đơn giản, nay đã phát triển nhanh chóng với đầy đủ những trải nghiệm đa phương tiện. Từng loại quảng cáo đơn lẻ hay sự kết hợp của chúng đều đem lại hiệu quả riêng và phù hợp với nhu cầu đa dạng của người bán

Storytelling: Con đường gần nhất đến trái tim của khách hàng

Con người chúng ta dành rất nhiều thời gian cho việc lắng nghe câu chuyện của người khác nhưng chúng ta khó có thể nhận ra được điều đó. Storytelling Storytelling là một hình thức kể chuyện nhưng qua các Marketer các câu chuyện đó sẽ dễ chạm tới cảm xúc của người nghe nhất

Văn phòng của chúng tôi

© AdWeb. All right reserved. | Chính sách bảo mật