Google Ads

thương mại điện tử

Google công bố các công cụ thương mại điện tử mới

Với sự phát triển của Thương mại điện tử, được thúc đẩy bởi các biện pháp khóa và giảm thiểu COVID-19 khác nhau trên khắp thế giới, hầu như mọi nền tảng trực tuyến hiện đang làm việc để phù hợp với sự thay đổi này và tạo điều kiện cho các quy trình mua sắm mới để giúp kết nối người tiêu dùng với các đề xuất và ưu đãi phù hợp nhất .

Cookie

Nhà quảng cáo nên chuẩn bị và thích ứng như thế nào cho Kỷ nguyên hậu Cookie?

Nhà quảng cáo nên chuẩn bị và thích ứng như thế nào cho Kỷ nguyên hậu Cookie?

Văn phòng của chúng tôi

© AdWeb. All right reserved. | Chính sách bảo mật