Bạn có biết rằng Instagram cho phép bạn thêm tiêu đề vào video Trực tiếp trên Instagram của mình trước khi bạn thực sự phát trực tiếp? Bằng cách thêm tiêu đề vào video, bạn có thể cho những người dùng khác biết nội dung của video đó.

Hướng dẫn của chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách thêm tiêu đề vào video trên Instagram Live.

Lưu ý: Những ảnh chụp màn hình này được chụp trong ứng dụng Instagram trên iOS.

Bước 1: Trên màn hình máy ảnh Instagram Live, chạm vào biểu tượng tiêu đề gần cạnh màn hình.

Bước 2: Nhấn vào “Thêm tiêu đề…” và nhập tiêu đề mong muốn của bạn cho video Trực tiếp trên Instagram.

Bước 3: Nhấn vào “Thêm tiêu đề” để hoàn tất việc thêm tiêu đề cho video của bạn.

Lưu ý: Bạn không thể chỉnh sửa tiêu đề của mình sau khi lưu. Nếu bạn cần chỉnh sửa tiêu đề của mình hoặc chọn tiêu đề mới, hãy nhấn vào biểu tượng tiêu đề màu trắng gần bên màn hình. Thao tác này sẽ xóa tiêu đề bạn đã thêm và bạn có thể lặp lại các bước này để nhập tiêu đề mới.