LinkedIn đã chia sẻ tổng quan mới về các tùy chọn nhắm mục tiêu quảng cáo khác nhau, cùng với một số mẹo để giúp tối đa hóa hiệu suất chiến dịch của bạn và tiếp cận đúng người tiêu dùng vào đúng thời điểm thông qua quảng cáo LinkedIn.

Theo giải thích của LinkedIn:

“Nhắm mục tiêu là yếu tố thiết yếu của bất kỳ chiến lược tiếp thị nội dung nào – và cách tiếp cận nhắm mục tiêu phù hợp chưa bao giờ quan trọng hơn hiện tại. Tăng trưởng trong năm tới sẽ phụ thuộc vào việc truyền cảm hứng cho những người sẵn sàng kinh doanh – và truyền cảm hứng cho nhiều người trong số họ càng tốt. “

Với việc nhiều doanh nghiệp mở cửa trở lại và tìm cách tăng trưởng trở lại sau đại dịch, điều đó có thể mở ra cơ hội mới, nhưng để nắm bắt được điều đó, bạn cần đảm bảo đúng người biết đến sản phẩm của bạn và các dịch vụ.

Đối với các dịch vụ phù hợp, LinkedIn có thể là một công cụ cực kỳ có giá trị và tổng quan này có thể giúp cung cấp hiểu biết tốt hơn về cách bạn có thể sử dụng nền tảng quảng cáo của LinkedIn để đạt hiệu quả tốt nhất.

Và một lưu ý quan trọng: LinkedIn nói rằng kích thước đối tượng lý tưởng cho các chiến dịch quảng cáo của bạn là từ 60.000 đến 400.000.

Thông tin thêm trong infographic bên dưới.

socialmediatoday.com