Bài đăng tự nhiên

LinkedIn Thêm Tùy chọn ‘Tăng cường’ Mới cho các Bài đăng tự nhiên

LinkedIn đang tìm cách giúp các thương hiệu dễ dàng tối đa hóa phạm vi tiếp cận các bài đăng của họ, với tùy chọn ‘Tăng cường’ mới, giống Facebook. Tính năng này tìm cách biến các bản cập nhật Trang không phải trả tiền thành quảng cáo trả phí, đồng thời bổ sung các công cụ mới để giúp tối đa hóa các sự kiện ảo và theo dõi hiệu suất của chúng trong ứng dụng.