công cụ sáng tạo

YouTube Shorts ra mắt 4 công cụ sáng tạo mới

YouTube đang ra mắt bốn công cụ mới mà người sáng tạo có thể sử dụng khi chỉnh sửa video YouTube Shorts.