Creator Week

Instagram thông báo sự kiện ‘Creator Week’ mới để cung cấp Insights và mẹo về nền tảng

Instagram đã công bố sáng kiến ​​’Creator Week’ mới, kéo dài từ ngày 8 tháng 6 đến ngày 10 tháng 6, nền tảng này sẽ tổ chức một loạt các chương trình phát triển chuyên nghiệp cho những người sáng tạo đầy tham vọng và mới nổi, nhằm giúp họ xây dựng sự nghiệp của mình thông qua các công cụ Instagram và Facebook .