Dark Patterns

YouTube cho phép lấy mẫu video theo mặc định

Những người sáng tạo trên YouTube bị sốc khi biết nội dung của họ được chọn tham gia cho phép sử dụng miễn phí video cho YouTube Shorts.