Lưu trữ thẻ: Influencer Marketing

5 đối tượng mà marketer cần để ý và thật sự quan tâm trong marketing chuyên nghiệp.

Tôi nhận thấy rằng hiểu rõ và tập trung vào các đối tượng khách hàng[...

Cập nhật 6 thay đổi của Instagram để theo kịp xu hướng Influencer Marketing năm 2021

Truyền thông trên nền tảng mạng xã hội vẫn là một trong những phương pháp[...