Lưu trữ thẻ: KOL

Giải thưởng TikTok Ad Awards 2024 – Tín hiệu mới cho quảng cáo trong kỷ nguyên số

Đêm vinh danh TikTok Ad Awards 2024 vừa qua đã để lại nhiều dấu ấn[...

Cơ hội “vàng” trên nền tảng TikTok cho Bệnh viện trong năm 2024

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các thương hiệu trong việc tiếp cận[...